DIGI 2020: Digitaliseringsgruppa forbedrer kommunens tjenester ved hjelp av brukerinvolvering og ny teknologi.

– Prosjektet leverer nye løsninger som hjemmeside, aktivitetskalender, chatrobot som svarer på spørsmålene dine, innbyggerportal og ansattportal, sier Raymond Hesthaug, digitaliserings- og innovasjonssjef i Aurskog-Høland kommune.
Hesthaug er prosjektleder for Digi 2020, et prosjekt som digitalt gjennomfører kommunereformen og forbedrer kommunens tjenester ved hjelp av brukerinvolvering og ny teknologi.

Vi vil ha din mening!

Digitaliseringen vil gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne, og vi vil gjerne høre din mening underveis.       
– Vi har ute anbud på ny hjemmeside, aktivitetskalender og chatrobot i disse dager. Vi starter byggingen av disse i løpet av sommeren. Vi vil invitere innbyggerne med under byggingen, sier Hesthaug.
En lenke fra de gamle sidene vil bli tilgjengelig etter sommeren, slik at innbyggerne kan se hvordan den nye siden blir til, og kan komme med innspill underveis. Før sommeren vil også oppsettet av innbyggerportal starte, samt at anbudet for ansattportal vil bli iverksatt. 1. januar 2020 vil den nye kommunens løsninger være klare til bruk.

Bruker 97,5 % mindre enn Lillestrøm på IKT i reformen

Kommunereformen medfører store IKT-utgifter for Kommune-Norge. Lillestrøm kommune bruker cirka 80 millioner kroner og nye Sandefjord kommune budsjetterte med 70 millioner. Selv om en kommune er liten, må mange av de samme aktivitetene i kommunesammenslåing også gjøres hos oss. Nye Aurskog-Høland har cirka 2 millioner kroner i budsjett til Digi 2020. Det er 97,5 % mindre enn det Lillestrøm kommune bruker.
– Lillestrøm kommune må grunnet omfanget av sammenslåingen anbudsutsette sine datasystemer. Det blir kanskje en noe urettferdig sammenligning da vi kan beholde mange av våre eksisteren de systemer, sier Raymond Hesthaug, prosjektleder for Digi 2020.
Cirka 650 000 kroner går til å utvikle de nye løsningene, mens det resterende går til reformkritiske aktiviteter, hvor arkiv er en relativt stor del av budsjettet.

Innbyggerportal

Kommunen ønsker å samle digitale innbyggertjenester i en portal. Innbyggeren vil ved tilgang til min side i første omgang få oversikt over sine innsendte søknader, eiendommer og eksempelvis gis en mulighet til å endre fakturaintervall på kommunale avgifter. Løsningen er utviklet nasjonalt, og har du eiendommer i flere kommuner vil disse også kunne sees her. Sømløs overgang til statlige etater er under utvikling og på sikt vil du kunne se alle de dokumentene vi har om deg fra kommunens sentrale arkiv.

Digitalt arkivarbeid i reformen

Arkivloven er streng på at de gamle kommunene må avslutte sine arkiver og legge dem i digital arkivskuff.  Deretter åpnes ny digital skuff for den nye kommunen.

– Her må leverandørene inn å skreddersy disse uttrekkene i mange tilfeller. Noe som koster penger. I tillegg har en kommunen også er felles arkiv som skal avsluttes, sier Hesthaug.

Arbeid «under panseret» i reformen

Kommunen må  «åpne panseret» til cirka 30 fagsystemer og programmere inn nytt kommunenummer, samt gjøre uttrekk til arkiv eller konverteringer relatert til økonomi og personal.

– Kartsystemer skal oppdateres og nye gårds- og bruksnummer skal programmeres inn. I de fleste tilfellene her er vi helt avhengig av at leverandørene gjør jobben, sier Hesthaug

Vil du vite mer om kommunesammenslåingen? Se vår hjemmeside for Nye Aurskog-Høland kommune, og få de siste oppdateringene på Facebook.