Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med å fastsette forskrifter for de kommunene som er vedtatt slått sammen fra og med 1.1.2020. I den enkelte forskrift vil blant annet navnet på den nye kommunen fastsettes. 
 
Fordi det er en uenighet mellom Aurskog-Høland og Rømskog om navnevalget på den nye kommunen ønsker statsråd Jan Tore Sanner å invitere Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune til et felles møte om navnevalget på den nye kommunen 15. desember.