Det lanseres nå en felles kartportal for Aurskog-Høland og Rømskog kommuner.

– Dette er et synlig trinn på veien mot Nye Aurskog-Høland kommune, og viser at kommunesammenslåingen nærmer seg, samstemmer ordfører Roger Evjen i Aurskog-Høland kommune og ordfører Thor Håkon Ramberg i Rømskog kommune.

Gjennom den nye kartportalen kan man studere tilgjengelige kartdata for begge kommunene på ett sted – og få et godt inntrykk av hvordan den nye kommunen blir seende ut i kartet. Den nye kartportalen vil legge til rette for et tettere samarbeid mellom de to kommunene innen tekniske tjenester også før 01.01.2020.

Den nye felles kartportalen kan du se her: