17. september gikk fristen for å komme med navneforslag til den nye kommunen ut. Både eldreråd, ungdomsråd, skoleklasser og enkeltpersoner har engasjert seg. Vi har fått inn over 350 forslag til navn, og rundt 150 ulike navn. 
 
Kandidatene
Arbeidsgruppa sin innstilling til Fellesnemnda består av følgende navn: Skogland, Skoger, Skogene, Setten og eventuelt de tidligere kommunenavnene. 
 
– Dette er de navnene som utkrystalliserte seg og noen av dem gikk igjen, sier Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland kommune.
 
– Det er greie og korte navn hvor vi har tatt hensyn til de anbefalinger som språkrådet kommer med, sier Turid Nilsen, varaordfører i Rømskog kommune. 
 
Arbeidsgruppa for kommunenavn hadde sitt første møte forrige uke. Da gikk ordfører Thor Håkon Ramberg, varaordfører Turid Dahlum Nilsen, ordfører Roger Evjen og varaordfører Geir Harald Olsen gjennom alle forslagene som var kommet inn. Målet for møtet var å enes om en liste på navn som skulle tas videre til fellesnemnda. Det var god debatt og fin stemning. 
 
Sakens gang 
 
29. september skal fellesnemnda behandle og komme med en innstilling til kommunenavn. 23. oktober skal saken til formannskapsbehandling i begge kommuner. 30. oktober og 9.november skal det være kommunestyrebehandling i Aurskog-Høland kommune og i Rømskog kommune.