Nå foreligger innstilling på kandidat til rådmannsjobben i nye Aurskog-Høland kommune. Det er ansettelsesutvalget i Aurskog-Høland kommune som sammen med rekrutteringsbyrået Headvisor AS har innstilt Inger Hegna fra Skedsmokorset på 1. plass. Hun jobber i dag som leder i Agenda Kaupang. På 2. plass er Grethe Rønning innstilt. Grethe er for tiden konstituert rådmann i Aurskog-Høland kommune i Siri Hovdes sykefravær.

Foto: Agenda Kaupang