– Vi håper at det kommer inn mange gode forslag.  Vi  ønsker oss et navn som vi alle kan samles om, sier Thor Håkon Ramberg, ordfører i Rømskog kommune.

Forslagene kan sendes inn på mail, per post, de kan leveres i forslagskasser på rådhuset eller kommunehuset. Fristen for å komme med forslag til nytt kommunenavn er satt til 17.september.

Stort engasjement

Mange har en mening og det er sterke følelser knyttet til det.  Lenge før vi har bedt folk om å komme med forslag, har innbygger sendt inn forslag. Disse blir også lagt i forslagskassen.

– Dette blir veldig spennende. Navnevalg er noe som er engasjerer mange, sier Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland.  

Dekkende navn

Det er mange hensyn å ta når det skal velges et passende navn.

– Det bør være dekkende for hele eller store deler av det aktuelle området, slik at flest mulig kan identifisere seg med navnet, sier Ramberg.

– Språkrådet oppfordrer også til at det nye kommunenavnet bør være lett å skrive, lese og uttale, sier Evjen.

Språkrådet fraråder å kombinere to eller flere kommunenavn i nye kommunenavn, for eksempel ved bruk av bindestrek eller ordet og.

Avgjøres i november

Etter at fristen for å sende inn navn er overstått, samles navnekomiteen for å se på forslagene som har kommet inn. Navnekomiteen består av ordfører og varaordfører i begge kommunene.

Komiteen skal legge frem forslag til Fellesnemnda. Fellesnemda skal enes om et felles kommunenavn, før navnevalget skal behandles i begge formannskap og i begge kommunestyrene. Det nye navnet skal i begynnelsen av november behandles av Kongen i statsråd, så tidsplanen er stram.

Plakat for navneforslag