Alle kommunene er testet på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider. Forbrukerrådet har sendt e-poster og ringt, i tillegg har de lett etter 24 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær datamaskin.

– Dette er vi veldig fornøyd med. Vi har engasjerte ansatte med god lokalkunnskap, som setter innbyggerne i fokus. Vi er opptatt av å yte service og hjelpe de som trenger det i kommunen, sier rådmann Inger Hegna.

damer i resepsjonen

God service i Rømskog: Rita Tørnby, Lill Anette Malnes og Eileen Hellesjø.

Aurskog-Høland kommune fikk 64,9 poeng. Det er over både landsgjennomsnittet på 51 poeng, og fylkessnittet på 56,1 poeng.  Rømskog kommune fikk 63,4 poeng. Over landsgjennomsnittet og over fylkessnittet i Østfold på 52,4 poeng.

Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og tilbud. For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som om de var privatpersoner. Forbrukerrådet søkte informasjon om skolefritidsordningen, byggesaksbehandling og muligheten for å få fast hjemmehjelp.

Forbrukerrådet har sendt tre separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune.

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent. Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best.