Høring av regler for økonomisk støtte til kultur- og fritidsformål for nye Aurskog-Høland kommune

 

Innspill til forslaget sendes til postmottak@ahk.no eller som post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Innspillene merkes med saksnummer 19/03000.

 

Fristen for innspill er 10. september 2019.

 

Etter fristens utløp vil endelig forslag bli fremmet til sluttbehandling i Fellesnemd for kommunesammenslåing 23. september.

Kultur- og idrettskonsulent , Eirik Udnæs Hol, kan kontaktes i saken på e-post.