Forskrift for vann- og avløpsgebyr for Aurskog-Høland kommune, Viken

Fristen for å uttale seg til forskriften er satt til torsdag den 15. august. Uttalelser sendes som e-post til postmottak@ahk.no eller som vanlig post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Etter fristens utløp vil forskriften bli fremmet til sluttbehandling i fellesnemnda.

Fagansvarlig vann, Sylvei Holt, kan kontaktes i saken på telefon 63 85 27 29 eller på e-post: sylvei.holt@ahk.no