– Velkommen til denne historiske begivenheten. I dag gjennomfører vi dette første felles kommunestyret for Rømskog og Aurskog-Høland kommuner. Her skal dere drøfte det å bygge en ny kommune sammen. En kommune som skal være i funksjon fra 1.1.2020, åpnet fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Felles kommunestyremøte 22.08.2017

Side om side
To ordførere, Roger Evjen og Thor Haakon Ramberg, og to fylkesmenn, Haugland og Trond Rønningen, satt side om side på podiet under tirsdagens felles kommunestyremøte.
På programmet stod valg av navn, antall medlemmer i det nye kommunestyret og valg av revisor. Men på dette møtet skulle ingenting avgjøres, kun drøftes.

Navnevalg
– Det heter seg at navnet skjemmer ingen, og det kan være noe sant i det, men jeg er veldig glad for at intensjonsavtalen sier at vi skal ha en prosess for navnet i den nye kommunen. Navnet skal bygge og skape felles identitet, og skal tydeliggjøre at to kommuner blir en kommune. Jeg syns den foreslåtte prosessen er god, og den sikrer innbyggernes medvirkning, for jeg tror vi kommer til å trenge hjelp for å finne et godt og samlende navn, sier ordfører Thor Håkon Ramberg i Rømskog kommune.

Stemningen var god og enigheten stor. Navnevalg var det som skapet størst engasjement. Alle kunnes enige om den foreslåtte prosessen, hvor folk kan komme med forslag, er en god løsning.

–  Vi har gode intensjoner, og ønske om å få til en god prosess. Særlig i forhold til dette med navn. Navn vet vi at går fort inn på følelser, akkurat som kommuner gjør det. Vi satser på at vi skal få til et godt samarbeid, sier ordfører Roger Evjen i Aurskog-Høland kommune.