Høsten 2018 var en travel periode for alle som jobber med kommunesammenslåingsprosjektet, og 2019 blir nok ikke mindre travel. Delprosjektene har kommet med innspill på tjenestestruktur og organisering av sine områder for nye Aurskog-Høland kommune. Arbeidet har gitt et godt grunnlag for prosjektledelsen å jobbe videre med.

– Det er et stort og godt arbeid som er gjort i alle sektorer og staber. Mange ansatte har vært med, og det har vært bred deltakelse fra begge kommuner og tillitsvalgte under hele prosessen, sier Inger Hegna, prosjektleder og prosjektrådmann for nye Aurskog-Høland kommune.

Delprosjektgruppene er delt inn i politisk organisering, samfunn og utvikling, økonomi, administrasjon, helse og omsorg, oppvekst og utdanning, teknisk drift og kultur.

Organisering av ny kommune

Målet har vært å videreføre det beste fra begge kommuner og skape en robust og fremtidsrettet kommune, slik at innbyggerne sikres relevante og gode tjenester.

Nå skal prosjektleder for kommunesammenslåingen Inger Henga, kommuneadvokat Thomas Grønnerød-Hemmingby og de to hovedtillitsvalgte Anne-Lise Wold for Aurskog-Høland kommune og Rita Tørnby for Rømskog kommune arbeide sammen for å lage et utkast til fremtidig struktur og organisering av nye Aurskog-Høland kommune.

– Vi skal etter prosess med rådmannens ledergruppe i begge kommunene og de hovedtillitsvalgte komme frem til en anbefalt organisering av nye Aurskog-Høland og rapportene som delprosjektene har levert, gir et godt grunnlag for dette arbeidet, sier Hegna. Det er imidlertid prosjektrådmannen som må ta den endelige beslutningen. 

Endringenes år

Delprosjektene har også utarbeidet implementerings- og gevinstplaner for hvert sitt område. Dette for å kunne gjennomføre en kommunesammenslåing der vi ivaretar de viktigste aktivitetene og oppgaven. Implementeringsplanene sier noe om deloppgaver, ressursbehov, tidsplan, avhengigheter, kompetansebehov og endringsledelse. Gevinstplanene hva vi ønsker å oppnå av resultater og effekter.

– Det har vært jobbet mye og godt i delprosjektene denne høsten, og det er fortsatt mye arbeid som gjenstår i 2019. Nå skal alle implementeringsplanene kvalitetssikres og gjennomføres, sier Hegna.