På grunn av sammenslåingen måtte en av kommunene få nye gårdsnumre. I den forbindelse har Kartverket sendt brev av 21.01.2019 med forslag til nye gårdsnummer for ny kommune. Kommunene har besvart henvendelsen og søkt om ny gårdsnummerserie i samsvar med forslaget. I dette brevet er det også angitt at Rømskog kommune har gitt sitt samtykke. Kartverket godkjenner ny gårdsnummerserie i samsvar med forslaget i brev av 22.02. 2019.

Her er den nye gårdsnummerserien som trer i kraft 1.1. 2020.