I forskriftene er blant annet navnet på de nye kommunene og antall medlemmer i de nye kommunestyrene fastsatt. Les mer på hjemmesiden til Fylkesmannen i Østfold