Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 7. oktober i kommunestyresalen på rådhuset på Bjørkelangen. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.

Det nye kommunestyret

Valget ga følgende fordeling av mandatene i kommunestyret:
- Arbeiderpartiet 14 representanter
- Senterpartiet 9 representanter
- Fremskrittspartiet 4 representanter
- Høyre 3 representanter
- Kristelig folkeparti 2 representanter
- Miljøpartiet De Grønne 1 representant
- Rødt 1 representant
- Sosialistisk Venstreparti 1 representant
- Venstre 0 representanter

Her kan du se hvem som skal sitte for de forskjellige partiene i perioden som kommer

Godkjenningen av valget er første sak på konstituerende møte i kommunestyret. Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møtet, og er i virksomhet for den nye kommunen Aurskog-Høland fra 1. januar 2020. Selv om det nye kommunestyret trer i funksjon på mandag, kan det ikke treffe vedtak som binder de eksisterende kommunene. Vedtak som fattes i det nye kommunestyret vil tidligst kunne gjelde fra 01.01.20.

Hele saken finner du her. (Klikk på lenken i nummeret på saken i sakslisten.)

Velger ordfører

Ordfører velges blant formannskapets medlemmer. Valget skjer for hele valgperioden 2019-2023. Ved flertallsvalg er den personen som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene valgt. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes ny avstemming. Politikerne skal også velge varaordfører.

Hele saken finner du her. (Klikk på lenken i nummeret på saken i sakslisten.) 

Formannskap

På kommunestyret mandag skal det også velges medlemmer til formannskapet. Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år, av og blant medlemmene av kommunestyret.

Valget skal foregå ved bruk av stemmesedler (listeforslagene), og disse fordeles rundt til kommunestyrets medlemmer. Det er ikke anledning til å føre opp kandidater fra andre lister, og det er heller ikke lov til å stryke kandidater eller endre rekkefølgen på kandidatene. Det er lov til å stemme blankt.

På mandag skal man dessuten bestemme hvem som skal sitte i styrer, råd og utvalg i årene som kommer.

Hele saken finner du her. (Klikk på lenken i nummeret på saken i sakslisten.)

Tidligere møter

Det er også et arkiv for tidligere møter.