– Fiberforbindelsen legger til rette for samtidig et tettere samarbeid også før kommunesammenslåing i 2020, sier Espen Skarvang, IT-sjef i Aurskog-Høland kommune.
 
Aurskog-Høland kommune har i dag fiberforbindelse til alle lokalsamfunn i kommunen. Rømskog blir i forbindelse med kommunesammenslåingen definert som et nytt lokalsamfunn med kommunale tjenestetilbud på lik linje med de andre lokalsamfunnene i kommunen. Dette forutsetter fiberforbindelse mellom rådhuset på Bjørkelangen og kommunehuset på Rømskog. 
 
Bruk av fiber gir en mer stabil forbindelse enn mobile løsninger og fiber gir flere muligheter. Muligheter i form av velferdsteknologi, ta i bruk virtual reality (VR) i oppvekstsektoren, gjennomføre videokonferanser og til å ta i bruk framtidig teknologi.  
 
Flere digitaliseringstiltak
Kommunal- og moderniseringsdepartementet utlyste i april 2017 en tilskuddsordning til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen. Tilskuddsordningen skal legge til rette for, og forsterke, effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.
I forbindelse med den kommende kommunesammenslåing i 2020, ble det satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en søknad om midler til digitaliseringstiltak i den nye kommunen. Det ble søkt om tilskudd til to tiltak:
·         Etablering av fiberforbindelse mellom Bjørkelangen og Rømskog.
·         Prosjektering og etablering av felles digitaliseringsplattform.
Søknaden ble innvilget, og Aurskog-Høland og Rømskog kommuner ble totalt tildelt 4 millioner kroner til digitaliseringstiltak.
 
Fiber fra Høland og Setskog Elverk 
En kartlegging viste at Høland og Setskog Elverk (HSEV) kunne tilby kommersiell fiber. Det ble i tillegg utlyst en intensjonskunngjøring på Doffin for å sikre at andre skulle kunne komme med tilbud. Det var ingen respons på, så det ble besluttet å gå i forhandlinger med HSEV om utkjøp av fiber. 
 
– Det er alltid hyggelig når lokale aktører er konkurransedyktige, og leverer gode tjenester og produkter. Aurskog-Høland har et godt samarbeid med HSEV i forhold til øvrige eksisterende fiberforbindelser i kommunen, forteller Skarvang.
 
Rett før jul ble forhandlingene sluttført, med kjøp av to par fiber. Dette sikrer Rømskog samme fiberbetingelser som øvrige lokalsamfunn i Aurskog-Høland kommune. Fiberforbindelsen skal være ferdig senest 28/2-18
 
Tekst: Alette Eldøy