Følgende saker skal opp til behandling:

Høring - endringer i indre struktur Øst politidistrikt - Fellesnemnda for nye Aurskog-Høland kommune ønsker å gi en høringsuttalelse til politimesterens forslag om justeringer av indre struktur i Øst Politidistrikt. Bakgrunnen for dette er at nye Lillestrøm kommune vil krysse grensene for lensmanns- eller politistasjonsdistrikt. Det er av avgjørende betydning at lensmanns- og politistasjonsdistriktene dekker hele kommuner. Ved at Sørum og Fet kommuner blir en del av Lillestrøm kommune bortfaller deler av befolkningsgrunnlaget for Aurskog-Høland lensmannskontor og derav antall oppdrag.

Fellesnemnda mener at politiet må vurdere å opprettholde et lensmannskontor på Bjørkelangen på nytt, og ønsker å gi begrunnelser for dette.

Politisk styringsstruktur i nye Aurskog-Høland kommune

Forslaget bygger på drøftinger over to møter i politisk delprosjekt. Det er sett til hvordan styringsstrukturen er i Rømskog og Aurskog-Høland kommuner. Dessuten er det sett til hvordan «nye» kommuner har organisert seg politisk.

Politisk delprosjekt har også lagt intensjonsavtalen om kommunesammenslåing til grunn. Etter intensjonsavtalen er det blant annet satt et mål om å ta vare på natur- og kulturarven. Med dette og trender i tiden om mer fokus på sunne fritidsaktiviteter, folkehelse, klima og miljø foreslås opprettet egne komiteer for:

- for kultur, fritid og folkehelse

- for teknisk drift, klima og miljø

 

Rådmann i Aurskog-Høland kommune 2019

Leder av fellesnemndas innstilling:

Inger Hegna ansatt som prosjektrådmann fra 01.01.2019 og rådmann i Aurskog-Høland kommune fra 01.01.2020 ansettes også som rådmann i Aurskog-Høland kommune fra 01.01.2019

 

Møteplan for fellesnemnda 2019 skal også behandles i møtet.

Les mer i møtedokumentet