Fellesnemnda sørger for at intensjonsavtalen blir fulgt. Nemnda har møte hver måned. Prinsipielle saker skal  behandles i de respektive kommuners kommunestyre.

Det finnes en egen oversikt over alle møter, innkallinger, protokoller og vedtak fra Fellesnemnda. Klikk på lenken nedenfor og deretter velg det møtet du ønsker å se møtedokumenter for.

Møtekalender med sakspapirer

 

Fellesnemd kommunesammenslåing

Aurskog-Høland kommune

Ordfører

Roger Evjen

Ap

roger.evjen@ahk.no

473 84 181

Fast representant

Geir Olsen

Sp

geir.olsen@ahk.no

905 02 924

Fast representant

Randi Ransberg

Ap

randi.ransberg@kjelle.vgs.no

962 31 400

Fast representant

Eli Ostrø

Ap

eingeham@online.no

938 61 757

Fast representant

Kari Mikkelrud

FrP

kari.mikkelrud@ahk.no

906 62 455

Fast representant

Simen Solbakken

H

simen@botner.no

976 07 740

Fast representant

Rune Skansen

KrF

rune.skansen@bjorkelangen.vgs.no

481 07 636

         

Vararepresentant

Stein Lie

Ap

steinlie1970@yahoo.no

940 28 746

Vararepresentant

Thor Haugerudbråten

FrP

thor.h@tertitten.com

916 36 105

 

Rømskog kommune

Ordfører

Thor Håkon Ramberg

KrF

thor.ramberg@romskog.kommune.no

932 38 862

Fast representant

Turid Dahlum Nilsen

Ap

turid.dahlum.nilsen@bjorkelangen.vgs.no

928 22 301

Fast representant

Dag-Ivar Høisveen

Sp

dhois9892@gmail.com

951 92 496

         

Vararepresentant

Jan Birger Holth

KrF

post@holth-skogsdrift.no

481 36 416

 

Andre møtende

Tillitsvalgt (AHK)

Anne Lise Wold

 

anne.lise.wold@ahk.no

922 90 921

Tillitsvalgt (Rømskog)

Rita Tørnby

 

rita.tornby@romskog.kommune.no

982 67 650

 

Rådmann (AHK)

Inger Hegna

 

inger.hegna@ahk.no

 

Rådmann (Rømskog)

Anne Kirsti Johnsen

 

anne.kirsti.johnsen@romskog.kommune.no

932 54 530