Fellesnemnda sørger for at intensjonsavtalen blir fulgt. Nemnda har møte hver måned. Prinsipielle saker skal  behandles i de respektive kommuners kommunestyre.

Det finnes en egen oversikt over alle møter, innkallinger, protokoller og vedtak fra Fellesnemnda. Klikk på lenken nedenfor og deretter velg det møtet du ønsker å se møtedokumenter for.

Møtekalender og sakspapirer

Fellesnemd kommunesammenslåing
Aurskog-Høland kommune
Ordfører Roger Evjen Ap roger.evjen@ahk.no 473 84 181
Fast representant Geir Olsen Sp geir.olsen@ahk.no 905 02 924
Fast representant Randi Ransberg Ap randi.ransberg@kjelle.vgs.no 962 31 400
Fast representant Eli Ostrø Ap eingeham@online.no 938 61 757
Fast representant Kari Mikkelsrud FrP kari.mikkelrud@ahk.no 906 62 455
Fast representant Simen Solbakken H simen@botner.no 976 07 740
Fast representant Rune Skansen KrF rune.skansen@bjorkelangen.vgs.no 481 07 636
         
Vararepresentant Stein Lie Ap steinlie1970@yahoo.no 940 28 746
Vararepresentant Thor Haugerudbråten FrP thor.h@tertitten.com 916 36 105
 
Rømskog kommune
Ordfører Thor Håkon Ramberg KrF thor.ramberg@romskog.kommune.no 932 38 862
Fast representant Turid Dahlum Nilsen Ap turid.dahlum.nilsen@bjorkelangen.vgs.no 928 22 301
Fast representant Dag-Ivar Høisveen Sp dhois9892@gmail.com 951 92 496
         
Vararepresentant Jan Birger Holth KrF post@holth-skogsdrift.no 481 36 416
 
Andre møtende
Tillitsvalgt (AHK) Anne Lise Wold   anne.lise.wold@ahk.no 922 90 921
Tillitsvalgt (Rømskog) Rita Tørnby   rita.tornby@romskog.kommune.no 982 67 650
 
Rådmann (AHK) Siri Hovde   siri.hovde@ahk.no 971 79 322
Rådmann (Rømskog) Anne Kirsti Johnsen   anne.kirsti.johnsen@romskog.kommune.no 932 54 530
 
Prosjektleder Bjarne Aksnes Martinsen   bjarne.martinsen@pwc.no 400 65 290