Rundt til sammen 80 ledere fra begge kommunene var samlet denne dagen
Målet for første samling var å tydeliggjøre rådmennenes forventninger til programmet og hvorfor lederutvikling er viktig. Å starte arbeidet med integreringen av to kommuner til én, få en teoretisk forståelse for kjennetegn ved effektiv ledelse, og starte arbeidet med den nye kommunens lederplattform.
Prosessledere underveis i programmet er Kjersti Hatlevoll, Kjell Wærnor og Johan Lindgård, alle fra Agenda Kaupang.
 
Det var god stemning og samlingen har fått god evaluering!