Et underliggende mål i intensjonsavtalen er å opprettholde eksisterende bibliotektilbud i kommunene. Biblioteket i Rømskog har i en periode leid inn hjelp i stedet for å ansette bibliotekar i påvente av sammenslåing. Delprosjektet Kultur har jobbet parallelt med å få på plass en felles løsning.  Det er naturlig at biblioteket i Bjørkelangen blir hovedbibliotek, og at biblioteket i Rømskog blir en filial.

Fra og med 1. januar 2019 håper vi å ha på plass en felles bibliotekar som vil jobbe to dager i Rømskog og en dag i Bjørkelangen. 

Arbeid tilknyttet biblioteksamlingen som innkjøp, klargjøring, samlingsutvikling, hjemmesider og lignende er naturlig å sentralisere til hovedbiblioteket i Bjørkelangen. En filialstyrer på Rømskog bibliotek vil inngå i personalet og skrankevaktordningen på hovedbiblioteket for å inngå i det faglige fellesskapet. 

Vi vil med felles stilling og ledelse kunne rendyrke tjenestene, være mindre sårbare og gi bibliotekene en robusthet. Vi vil også kunne ha ansatte og ledere med god kompetanse, ha et større fagmiljø og begge kommuner vil få tilgang til flere arrangement og kulturtilbud.

Biblioteksjef i Aurskog-Høland: Marianne Mørch Grahn og kulturleder i Rømskog: Rita Berget Lindblad ser en stor gevinst for begge bibliotekene, og er veldig fornøyd med å ha fått til dette samarbeidet ett år før sammenslåingen. Nå håper vi på mange søkere, så vi får startet opp samarbeidet på nyåret som planlagt.

Stillingen er lyst ut, og ligger ute på kommunenes hjemmesider. 

Kulturleder roser bemanningen i Rømskog for ekstraordinær innsats det siste året. De har stilt opp på kort varsel, og alltid hjulpet til så vi har klart å opprettholde tilbudet til innbyggerne, sier Rita. Vi har tre dyktige damer i vår stab som egentlig har gått av med pensjon, men som har stilt opp for biblioteket til et samarbeid er på plass. Det er viktig at Aurskog-Høland er med i ansettelse av ny bibliotekar da vi uansett slås sammen i 2020, og det er veldig bra at vi har klart å fremskynde prosessen. 

I tillegg jobber delprosjektet Kultur med å få på plass en selvbetjent løsning i Rømskog tilsvarende biblioteket i Bjørkelangen. Biblioteket har i dag åpent kun mandager og torsdager fra kl. 12 til 18. Den meråpne åpningstiden kommer i tillegg til den tiden det er personale i biblioteket. Det er ønskelig å få på plass meråpent der innbyggere får tilgang alle dager i et gitt tidsrom som f.eks. fra kl. 07.00 til 22.00 ved bruk av lånekort og kode. Det vil øke tilgjengeligheten for innbyggere og tilreisende i og rundt Rømskog, og det vil være med å opprettholde og styrke et tilbud der andre tilbud forsvinner. 

Vi må ha tilgang til flere nøytrale møteplasser i den nye kommunen der mennesker kan blant annet møtes på tvers av religion og kulturer. Et bibliotek er nettopp en slik møteplass, og er derfor en viktig institusjon i et lokalsamfunn. 

bibliotekiromskog