Ordførerne Roger og Thor Håkon ønsket alle velkommen, og utfordret de fremmøtte med spørsmål om hva kan vi gjøre for å føle oss som en samlet kommune etter sammenslåing. Har vi  arrangement eller aktiviteter i dag som kan favne alle bygder i den nye kommunen? Sitter noen med helt nye idéer som kan bidra til bedre samhold fremover? 

Det var rundt 30 personer fra begge kommuner som møtte denne kvelden, og var klare til å bidra med innspill, tanker og diskusjoner. Her møtte representanter fra ulike lag og foreninger, frivilligsentralene, kommuneansatte, kulturrådet, næringslivet m.fl. 

På mange områder er det allerede gode bånd mellom kommunene og innbyggerne som bor der. Vi har felles ungdomsskole og videregående skole, et felles arbeidsmarked og innen idrett og kultur er det godt samarbeid. Dessuten er det mange personlige relasjoner mellom innbyggerne i de to kommunene. Møtet onsdagskveld hadde fokus på å få frem hvilke arrangment vi har i dag, og hva som kan være viktig å bygge videre på, og om det var noen nye, spennende idéer. Aller først diskuterte vi oss frem til vår felles identitet som viste seg å være mye: svenskegrensen, lokalsamfunn, felles idrett, skole, helse, friluftsliv og natur, tømmerfløting, finnebosetting, bygdesamfunn og - identitet, tilknytning til hjemstedet, felles tradisjoner, bygge videre på det vi har og skille mellom bygd og kommune.

Det kom mange innspill i løpet av kvelden, og godt etablerte arrangement ble ramset opp som Stuttreist & Himlaga, Unionsmarathon, bygdedager, Kørrefestival, Padlefestival , Barne- og ungdomsfestival osv. Hvordan kan vi bli flinkere til å besøke hverandres arrangement? Rømskog har en informasjonsavis "Rømsjingen" som gis ut en gang i måneden og distribueres til alle husstander. Kan det være noe å bygge videre på? Kanskje Indre Akershus Blad kan bidra med informasjonssider om alt som skjer?

Så kom det innspill på flere nye aktiviterer og arrangement som stolpejakt sommer og vinter, næringslivsmesse, turmarsjer, organiserte guidede turer i skog og mark, korslaget, felles kulturkalender, vannfestival, kunstutstillinger, idrettsarrangement, fotball- og håndballcuper, bedre transport mellom bygdene - "Ringbuss" og rulleskibane på Bjørkelangen.

Hva med en stor fusjonsfest på Rømskog ved sammenslåingstidspunktet? 

Det ble et nyttig møte der innbyggere treffes på tvers av bygdene, og er med å bidra til bedre felleskap i den nye kommunen.