Samlingen var bra og nyttig. Det ble delt erfaringer på det som er levert så langt, og en grundig gjennomgang av maler og forventninger knyttet til neste leveranse. 

Delprosjektene skal levere forslag til framtidig organisering av sektoren innen 1. november.

Det er en krevende jobb som delprosjektene skal ta fatt på etter sommerferien, men alle er ved godt mot og klar for oppgavene som venter.