Dette vil være hovedportalen og nettstedet for nyheter om den nye kommunen.

Vi vil fortløpende legge ut informasjon om hva som skjer fremover.

Portalen vil være i kontinuerlig utvikling etterhvert som den nye kommunen utvikler seg frem mot sammenslåingen 1. januar 2020.