Vi ser frem til en samling der ansvarlige for delprosjektene vil få nyttig info, og hvor det deles erfaringer på det som er levert så langt.

Delprosjektene skal levere forslag til framtidig organisering av sektoren innen 1. november. Denne leveransen vil sannsynligvis ha underpunktene:

  • Quick-wins (Integrerte tjenesteområder per 1.november 2018)
  • Tjenestestruktur for ny sektor
  • Organisering og bemanningsplan for ny sektor
  • Interkommunale samarbeid og løsninger for ny kommune
  • Plan for reglement og rutiner for ny sektor
  • Plan for samordning av planverk
  • Digitale løsninger for ny sektor koordinert med digital strategi
  • Plan for implementering - innspill i samsvar med mal, inkludert quickwins og leveranser med store avhengigheter

Program delprosjektsamling 20. juni

1200 Velkommen - informasjon om dagen 

1210 Kortinnlegg 1: Oppvekst og utdanning – slik løste vi oppdraget 

1220 Gjennomgang av leveranser samlet sett 

1250 Avklaringer og diskusjon Gruppeprosesser og plenumsdiskusjoner 

1310 Pause 

1330 Gjennomgang av veien videre og av justert malverk i programmet. Forventninger til leveranser (fremdriftsplan, ROS, leveransemal m.m.) 

1410 Kortinnlegg 2: Hvordan sikre digitaliseringen i integrasjonsprosessene 

1420 Kortinnlegg 3: Hvordan bli enda bedre på informasjon

1430 Forankre arbeidsprosesser og tilnærming Gruppeprosesser og plenumsdiskusjoner 

1520 Oppsummering og veien videre 

1530 Slutt