1. februar var ledere og nestledere for delprosjektene og hovedtillitsvalgte samlet på Rømskog. Rådmann Anne Kirsti Johnsen i Rømskog kommune ønsket velkommen, og prosjektleder Bjarne Martinsen fra Pwc hadde en grundig gjennomgang av planer, maler og fremdrift av prosjektene.

Følgende delprosjekter er opprettet:

  • Politisk
  • Samfunn og utvikling - Leder Siv Mari Eilertsen, nestleder Vidar Østenby
  • Økonomi - Leder John- Ivar Udneseter, nestleder Knut Røgholt
  • Administrasjon - Leder Olav Bleie, nestleder Roar Karlsen
  • Helse og omsorg - Felles delprosjekt- ledelse Lasse Fure og Kristin Martinsen
  • Oppvekst og utdanning - Leder Grethe Rønning, nestleder Unni Degnes
  • Teknisk drift - Leder Per Ole Rønning, nestleder Marius Eriksen
  • Kultur - Leder Rita Berget Lindblad, nestleder Per Ole Rønning

Sitter i konferanserom