www.nyeahrk.no

Bygge ny kommune

Sammenslåingsprosessen frem til ny kommune ledes av en prosjektgruppe. Det utnevnes ulike administrative delprosjekter og tilhørende arbeidsgrupper. Ledere for de administrative delprosjektene rapporterer til prosjektgruppa i henhold til fastsatte milepæler og krav.