Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune slår seg som kjent sammen og blir èn kommune fra 1. januar 2020. Som èn kommune er det viktig at vi finner fram til og er med på aktiviteter som bygger opp om felles identitet og kultur. Dette vil bidra til et større fellesskap.

På mange områder er det allerede gode bånd mellom kommunene og innbyggerne som bor der. Vi har felles ungdomsskole og videregående skole, et felles arbeidsmarked og innen idrett og kultur er det godt samarbeid. Dessuten er det mange personlige relasjoner mellom innbyggerne i de to kommunene. For å finne ut mer om dette inviteres det til idedugnad.

– Vi håper at så mange som mulig kommer på dugnaden. Der kan du komme med forslag om arrangementer, og vi vil ha gruppearbeid og idemyldring. Vi ønsker å lage en aktivitetskalender som blir fylt opp av arrangementer i 2019, arrangementer som skal være med på å styrke fellesskapet og bygge felles identitet, sier Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland kommune.

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan være med på dugnaden.

Dersom du eller ditt lag vil delta på møtet, er det fint om du melder deg på til en av kommunene.

Annonse-idemøte