Begivenheten ble gjennomført med saksbehandling minutt for minutt, og med påfølgende fest og bevertning.

Så langt har de fått inn fire byggesaker og åtte oppmålingsaker fra Rømskog.