Valgstyret har 20. mai 2019 godkjent følgende valglister ved årets valg:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig folkeparti
  • Miljøpartiet de grønne
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk venstreparti
  • Venstre

 

Det er p.t. 13743 stemmeberettigede i den nye storkommunen.

Den nye storkommunen vil ha 7 valgkretser; Aursmoen, Haneborg, Bjørkelangen, Løken, Hemnes, Setskog og Rømskog.

 

Valg av representanter til Viken fylkeskommune (Egen overskrift)

Den nye fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført.

Innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Se mer her:

https://www.akershus.no/politikk/valg/

 

Foto: Tore Fjeld