Ansettelsesutvalget innstiller følgende kandidater til stillingen som rådmann i nye Aurskog-Høland kommune:
1. Inger Hegna, (partner i Agenda Kaupang).

2. Grethe Marie Toverud Rønning, (kommunalsjef Aurskog-Høland kommune).

Stillingen som rådmann tilbys Inger Hegna. Dersom kandidaten ikke aksepterer stillingen vil stillingen tilbys Grethe Rønning.


Prosjektleder for sammenslåingen

Ansettelsesutvalget har med bistand av rekrutteringsbyrået Headvisor AS gjennomført en prosess for å ansette prosjektleder for sammenslåingen av dagens Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune, samt rådmann for nye Aurskog-Høland kommune.


Videre prosess

Ansettelsesutvalget innstiller i ansettelsessaken overfor fellesnemnda. Fellesnemnda innstiller overfor kommunestyrene i de to kommunene. Vedtakene om ansettelse i de to kommunestyrene må være likelydende for at ansettelse av rådmann skal finne sted.

Les den politiske saken til fellesnemnda her.