Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.  

Slik er de stemmeberettigede fordelt i vår kommune:   

 

 • 3562 på Bjørkelangen 

 • 3461 på Aursmoen  

 • 2842 på Løken 

 • 1689 på Hemnes  

 • 956 på Haneborg 

 • 612 på Setskog 

 • 556 på Rømskog 

 

Står du i manntallet? 

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. 

For velgere bosatt i Norge gjelder: 

 • Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. 

Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. 

Du kan undersøke om du står i kommunens manntall frem til valgdagene 8. og 9. september.   

 

Manntall 

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 • Rådhuset på Bjørkelangen 
 • Biblioteket i Amfi senteret på Bjørkelangen 
 • Kommunehuset på Rømskog 

 

Samemanntallet legges ut på de samme stedene. 

 

Du kan kontrollere opplysninger i manntallet, og eventuelt sende inn klage dersom du oppdager feil. 

Klagen sendes: Valgstyret i Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen 

F

oto: Tore Fjeld.