Kjellaug.johansen_500x382.jpg

–  Det er nedsatt åtte ulike delprosjekter, som skal jobbe med ulike fagområder. De skal ta med det beste fra dagens kommuner inn i nye Aurskog-Høland kommune, sier Johansen.

De ulike delprosjektene er politikk, samfunn og utvikling, økonomi, administrasjon, helse og omsorg, oppvekst og utdanning, teknisk drift og kultur.

Bindeledd

– Min rolle er å være et bindeledd mellom ledelsen av kommunesammenslåingen, og dem som jobber innenfor hvert fagområde. Jeg skal tilrettelegge sånn at de kan jobbe smart og effektivt, og oppnå det aller beste for oss som skal bo i nye Aurskog-Høland, sier Johansen.

En viktig del av jobben er å sørge for at de forskjellige fagområdene jobber så likt som mulig, sånn at det er lett å jobbe på tvers av sektorer og fagmiljøer.

– Da kan man dra nytte av hverandre på tvers av fag, og lære av de andre som er involvert. Det er et arbeid etter mitt hjerte, sier Johansen.

 

– Utpreget ja-menneske

Johansen er leder for dokumentsenteret i Aurskog-Høland, og deler arbeidsdagen mellom de to rollene.

– Det er en fordel at jeg er på huset, og er nær de som jobber med de ulike fagområdene. Jeg er tett på, og tilrettelegger for at man kan jobbe på tvers av sektorer. Det er hjelp til selvhjelp, sier Johansen.

Hun legger ikke skjul på at det fort kan bli hektiske dager med to utfordrende roller.

– Jeg er et utpreget ja-menneske, så det er fullt opp fra jeg kommer til jeg går. Men det er et tempo jeg trives med, og det er et givende arbeid å få være med på. Dette er en veldig fin mulighet til å se på hva vi kan gjøre bedre. Vi må huske at det er en ny kommune, og vi skal starte noe nytt sammen, sier Johansen.